Jumat, 22 Mei 2015

SAMSON THE STRONG MAN


Kali ini saya akan menceritakah sebuah dongeng yang termaktub didalam alkitab. Pada suatu hari ada malaikat yang menghampiri seorang perempuan mandul untuk memberitakan kabar gembira. Yakni, ia akan melahirkan seorang anak yang akan menyelamatkan bani Israel dari tangan orang-orang Filistin.

Hakim-Hakim
13:3 Dan Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian: "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
13:4 Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram.
13:5 Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin."

Lalu akhirnya perempuan itupun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia pun menamainya Simson (Inggris: Samson).

Hakim-Hakim 13:24 Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan TUHAN memberkati dia.

Dan ketika Samson beranjak dewasa, ia pernah melawan seekor singa dengan tangan kosong dan ia mencabik-cabik tubuh singa tersebut.

Hakim-Hakim
14:5 Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum.
14:6 Pada waktu itu berkuasalah Roh TUHAN atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing--tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu.

Samson juga pernah mengamuk dan membunuh 30 orang, dan merampas pakaian orang-orang tersebut.

Hakim-Hakim 14:19 Maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya tiga puluh orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya.

Tidak hanya itu, Samson juga pernah mengalahkan 300 ekor anjing hutan dan menangkapnya hidup-hudup. Lalu ia mengikat semua anjing tersebut dengan cara mengikat ekor-ekor anjing tersebut satu sama lain.

Hakim-Hakim
15:4 Maka pergilah Simson, ditangkapnya tiga ratus anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap dua ekor.
15:5 Kemudian dinyalakannyalah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun.

Saking kuatnya si Samson ini, ia mampu mengangkat pintu gerbang kota beserta tiang-tiangnya dan palangnya. Lalu ia menaruhnya di kedua bahunya dan membawanya ke puncak gunung.

Hakim-Hakim 16:3 Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron.

Dan pada suatu waktu, Samson bertemu dengan seorang pelacur yang bernama Delila dan ia pun mencintai pelacur tersebut.

Hakim-Hakim 16:4 Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila.

Mengetahui hal itu orang-orang Filistin yang sudah geram dengan kelakuan Samson segera menyuap Delila agar ia mau membujuk Samson untuk memberitahukan letak kelemahannya.

Hakim-Hakim 16:5 Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata: "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak kepadamu."

Setelah tiga kali gagal membujuk Samson agar mau memberitahukan rahasia kekuatannya, akhirnya Samson pun memberitahu Delila bahwa letak kelemahannya ada pada rambutnya. Jika rambut Samson dicukur, maka ia akan kehilangan kekuatannya.

Hakim-Hakim
16:17 Maka diceritakannyalah kepadanya segala isi hatinya, katanya: "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dari padaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain."
16:18 Ketika dilihat Delila, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya: "Sekali ini lagi datanglah ke mari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu.
16:19 Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap dari padanya.

Lalu seketika itu juga orang-orang Filistin menangkap Samson dan mencungkil kedua matanya.

Hakim-Hakim 16:21 Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling.

Setelah memenjarakan Samson, orang-orang Filistin itu bermaksud menjadikan Samson sebagai bahan tertawaan. Mereka memerintahkan Samson untuk melawak dihadapan mereka.

Hakim-Hakim 16:25 Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka: "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang.

Tidak terima dengan perlakuan mereka, maka Samson pun bermaksud untuk membalas dendam. Dan ia pun meminta kekuatan sekai lagi kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ia berhasil merubuhkan istana rumah dimana terdapat Raja-Raja yang memusuhinya. Dan ia pun mati bersama mereka.

Hakim-Hakim
16:28 Berserulah Simson kepada TUHAN, katanya: "Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin."
16:29 Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya.
16:30 Berkatalah Simson: "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya.
16:31 Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya, mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esytaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tahun lamanya.

Demikianlah dongeng hari ini, semoga dongeng tersebut bisa menjadi referensi para orang tua untuk mendongengi anak-anak mereka. Aamiin.. :)
Posting Komentar