Rabu, 01 Oktober 2014

10 PERINTAH KONYOL DIDALAM ALKITAB


1. PERINTAH UNTUK MENCURI DILADANG ORANG LAIN

Ulangan
23:24 "Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu.
23:25 Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum sesamamu itu."

2. PERINTAH UNTUK MEMIMUM MIRAS

Amsal
31:6 Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati.

3. PERINTAH UNTUK MEMAKAN ROTI YANG DIBAKAR DIATAS TAI

Yehezkiel
4:12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka."

4. PERINTAH UNTUK BERJALAN DENGAN TELANJANG DIHADAPAN UMUM

Yesaya
20:2 pada waktu itu berfirmanlah TUHAN melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya: "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu," lalu iapun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut.
20:3 Berfirmanlah TUHAN: "Seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia,

5. PERINTAH UNTUK MEMBUNUH BALITA TANPA BELAS KASIHAN

1 Samuel
15:3 Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.

6. PERINTAH UNTUK MEMBERITAKAN INJIL KEPADA SEGALA MAKHLUK (TERMASUK BINATANG)

Markus
16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.

7. PERINTAH UNTUK MEMAKAN SEGALA TUMBUH-TUMBUHAN BERBIJI (BAIK YANG BERACUN MAUPUN YANG TIDAK BERACUN)

Kejadian
1:29 Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.

8. PERINTAH TENTANG LARANGAN MEMERIKSA MAKANAN YANG AKAN DIMAKAN (ENTAH SEHAT ATAU TIDAK SEHAT)

1 Korintus 10:25 Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani.

9. MEMBIARKAN MURID MENCURI DILADANG ORANG LAIN

Matius
12:1 Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-murid-Nya memetik bulir gandum dan memakannya.

10. MEMBERIKAN MIRAS KEPADA ORANG LAIN

Yohanes
2:9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur (WINE) itu--dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia memanggil mempelai laki-laki,
Posting Komentar